فرم تماس با ما

تلفن تماس:
5139 9821 +
31 – 65607028 9821 +
فکس: 982165606835+
دبیرخانه : 982165606835+
پست الکترونیک: info@iranyasa.ir
آدرس دفتر مرکزی:تهران ، کیلومتر 12 جاده قدیم تهران کرج (بزرگراه فتح) ، کیلومتر 2 جاده شهریار ، شرکت ایران یاسا تایر و رابر سامانه پیامکی : 500017033