مواد تشکیل‌دهنده تایر در ساختمان تایر از مواد شیمیایی، طبیعی و معدنی مختلفی استفاده می‌شود که هریک در عملکرد تایر و نیز در جریان تولید تایر نقش خاصی را ایفا می‌کنند. اصلی‌ترین مواد تشکیل‌دهنده تایر به شرح زیر است : [1] • کائوچو ازنظر تهیه و فرآوری کائوچوها را به سه دسته تقسیم می‌کنند : […]